Serveis jurídics a empreses

Pactem Advocats, assessoria legal a empreses, El Masnou

Dret mercantil

1- Constitució de societats

2- Contractació mercantil

3- Dret de la competència

4- Propietat Industrial -patents i marques-

5- Propietat Intel·lectual                                       

Assegurances i contractes

1- Responsabilitat per danys a tercers
2- Reclamacions a les companyies d'assegurances
3- Sinistres
4- Humitats, fuites d'aigua, obres, incendis, robatoris
5- Reclamacions dels clients
6- Accidents
7- Incompliments contractuals
8- Redacció de contractes
9- Treballs contractats i no realitzats

Dret laboral

1. Reclamacions i conciliacions al SMAC. Reclamacions de quantitat
2- Acomiadament: Acomiadament objectiu. Acomiadament disciplinari. Acomiadaments col·lectius. Nul·litat de l'acomiadament
3- Assessorament en redacció de normativa interna de l'empresa, Vacances. Classificació i categoria professional. Mobilitat geogràfica...
4- Negociació amb sindicats i representants dels treballadors

Dret penal

1- Responsabilitat penal de les persones jurídiques
2- Assessorament i defensa en accions penals que s'iniciïn enfront de la societat
3- Interposició de denúncies i querelles criminals. Administració del procediment judicial


Administració pública

1- Llicències i permisos
2- Sancions i multes municipals
3- Expedients administratius
4- Inspeccions municipals